fbpx

За членове

Привилегии на членове

 • Намаление във всички хижи стопанисвани от БТС;
 • Намаления в множество търговски обекти за туристическа екипировка, може да разгледате тук;
 • Намаления при намене на екипировка от дружеството;
 • Право на участие във всички събития организирани под шапката ТД Боерица, включително и специализирани обучения;

 • Използване на наличния клубен инвентар и оборудване;

 • Право на глас в общото събрание на ТД „Боерица”, както и да право  да бъдеш избиран в ръководните органи на дружеството;

Подробно описани права и задължения на членовете, може да намерите в нашия устав тук.

Задължения на членове

 • Да спазва устава на дружеството и решенията на неговите ръководни органи;

 • Редовно да плаща установената от общото събрание на дружеството такса за
  членство;

 • Да опазва природата, историческите и културни паметници, туристическата
  маркировка, базите за подслон, специфичните съоръжения и екипировка на
  дружеството;