fbpx

За членове

Привилегии на членове

Задължения на членове

  • Да спазва устава на дружеството и решенията на неговите ръководни органи;

  • Редовно да плаща установената от общото събрание на дружеството такса за
    членство;

  • Да опазва природата, историческите и културни паметници, туристическата
    маркировка, базите за подслон, специфичните съоръжения и екипировка на
    дружеството;

Застраховки

Информация относно активиране на застраховките – прочетете тук.