fbpx

Хижа Боерица

Забравеният диамант на Витоша

Хижа Боерица е внушителна четириетажна постройка, уникална със своята конструкция, архитектура и артистичен интериор. Единствена по рода си такава хижа на Витоша. Официално вкарана в регистрите през 1956г. , но някои източници сочат, че тя е строена още през 1935г.

Хижата е безстопанствена от над 10 години, като е оставена да се разграбва, вандализира и руши.

От ТД Боерица, активно работим и комуникираме със Столична община, за да станем стопани на тази хижа и да я запазим като културно и туристическо наследство.

Изготвили сме идеен проект за стопанисване на хижата, като сме предложили на Столична община да си партнираме по него.

Какъв е този проект за възстановяване и стопанисване на хижа Боерица и какво се случва с него?

За жалост хижа Боерица е безстопанствена от поне 10 години. През цялото това време тя е била оставена на произвола, което на такава надморска височина и климатични условия може да бъде пагубно. В момента голяма част от хижата е в предаварийно състояние. Ако не се предприемат действия постройката ще стане опасна и нестабилна.

Хижата е собственост на Столична община – район Витоша. От 2011-та година от ТД Боерица сме предложили на район Витоша план за стопанисване на хижата и правна рамка, която да ни позволи да ремонтираме и стопанисваме хижата.

През октомври 2016-та, входирахме обновен идеен проект, включващ по-пълна картинка за това как си представяме бъдещето на хижа Боерица. По същото време се запознахме и с нашите главни партньори по проекта за хижа Боерица – EASA Bulgaria (European Architecture Students Assembly). Двете организации обеднихме сили и това даде резултат.

Получихме разрешение за достъп до хижа Боерица, което ни помогна спешно да ремонтираме покрива, както и да разкрием вътрешната конструкция на сградата. След две успешни мероприятия, организирани от ЕАСА, вече знаем какви ремонтни дейности трябва да се предприемат, за да запазим хижата.

В момента преговаряме със Столична община да покрият част от спешния ремонт, който да укрепи хижата за следващите мокри сезони. Освен това, през октомври 2017 се надяваме нашето предложение да стопанисваме хижа Боерица да се одобри от Столичният общински съвет и най-сетне да запретнем ръкави.

План за устойчиво развитие

Планът ни за устойчиво развитие се основава на нашите цели и задачи, поставени преди 6 години-линк към Устава.

Въз основа на него сме изградили своите връзки и позиция в обществото, които ни позволяват днес да обявим, че всички средства, които са ни били предоставени, са били правилно вложени и подкрепени от безкористните ни усилия. В резултат сме подобрили не просто парковата среда на Витоша, но и отношенията между хората.

Достигнали сме етап, в който не можем да се развиваме без собствена планинска база.
Преди 6 години избрахме хижа Боерица, заради нейните уникални качества и защото беше тъжно изоставена. Миналата година с помощта на приятели я спасихме от разрушаване и окончателно разграбване. Днес кандидатстваме пред Столична община да я стопанисваме за срок от 10 години. Мислим, че заслужаваме. Необходима ни е вашата безвъзмездна  помощ, за да може да  я въведем в експлоатация.

За нас тя ще бъде дом, печелившо социално предприятие и източник на известни приходи за реализиране на нови цели, базирани на същите наши обявени ценности. Нямаме право на печалба, което е гаранция, че всички приходи ще се реинвестират в хижата и спортно-културната ни дейност.

Тайната на добрия бизнес се крие както в добрата стратегия ,така и в доброто управление.

Като говорим за устойчиво управление на хижата, трябва да разбираме обслужване на обществени потребности, които не се влияят от модата или конюнктурата на пазара за сравнително дълъг период от време, и то по начин, който хората възприемат за логичен и печеливш.

Една такава потребност е свързано с реализирането на потенциала на планината Витоша като дестинация за многодневен туризъм и развитието на ползите конкретно за Владая от уникалното и положение като изходен пункт  за тази планина. Както забелязвате акцентът не е върху елитния спорт. Според нас всеки може и вероятно трябва да се състезава сам първо със себе си.

Друга такава потребност е възстановяването на връзките родители-деца и осигуряването на модели за образование и възпитание, които използват потенциала на природата.

Трета такава потребност е необходимостта от поощряването на  дух на сътрудничество и обмен в обществото, в противовес на натрапените на България модели на постоянна конкуренция и растящ консуматорски натиск.

За управлението може да се каже, че то цели не просто уплътняване на капацитета на хижата, но и вдигане на прага на приходите, ограничен в момента например от легловата база. Тук идва да помогне дружеството, което  трябва да демонстрира, че можем да бъдем едновременно работници за нашата кауза и ползватели на плодовете на труда си.

За да се случи всичко това отсега сме изготвили бизнес план, който трябва да остане в известна степен поверителен, въпреки, че не може да бъде копиран. Независимо от това дали печелим или губим, резултатите ни винаги ще бъдат публични.