fbpx

Стани член

Какво да се присъединя към ТД Боерица?

Как да стана член на ТД „Боерица“?

За да се присъединиш е необходимо да е прочетеш и да си съгласен с Устава на дружеството.  След това трябва да попълниш молба (линк) до Управителния съвет и да заплатиш членски внос, който е в размер на 50 лв. на година. Това може да направиш  като  дойдеш на някоя от сбирките на Дружеството или на друга проява, организирана от нас. Там ще  разясним всичко, което те интересува .

Тази процедура може да стане и по електронен път като ни  изпратиш сканирани документите на email: td.boeritsa@gmail.com, а членския внос платиш по банков път:


IBAN: BG82 UNCR 7000 1523 5000 91
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БОЕРИЦА (СТД БОЕРИЦА)
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Бизнес Парк, София
Основани е за плащане: Вашето име, членски внос за 20... г.

Какво получавам като член на ТД „Боерица“?

1) Достъп до всички обучения, практически лекции и презентации организирани безплатно или на преференциални цени за членове на дружеството. Повече инфо на: www.boeritsa.bg

2) Получавате подарък застраховка „ Планинска грижа“  към Лев Инс.
Ввсеки член на ТД “ Боерица“, който не си е активирал застраховката към Лев Инс може да направи това до края на годината в която е платен членския внос. Телефони за активиране: 02/ 80 55 332 и 02/ 40 49 432.

3) Денонощен телефон при застрахователно събитие: 0800 10 200

При инцидент в планината с покриване на медицински разходи в болнично заведение до 1000 лв. срещу предоставена фактура за платени разходи.

Отделно всеки наш член който си е активирал застраховката има покриване на разходи до 1000 лв. при сухопътна акция на ПСС в планината!

Повече за застраховката можеш да прочетеш тук:

3) Членска книжка към  БТС и марка за съответна година – с нея се ползва отстъпка при нощуване в хижите, стопанисвани от БТС (става след писмена молба до УС на ТД „Боерица“,  изпрате на официалния имейл на дружеството – td.boeritsa@gmail.com).

4) Представяйки членска карта на ТД „Боерица” ползваш отстъпки при нашите партньори и специализирани магазини за алпийска и планинска екипировка.Списък с нашите партньори можеш да видиш тук.

5) Възможност да се включите в нашите мероприятия на открито, част от спортния календар на SOS Планински Спортен Клуб към ТД „ Боерица“

● Освен към ТД „ Боерица“ , автоматично ставаш член и на “SOS Планински спортен клуб” към дружеството;

● Възможност да практикуваш любимите си занимания с други запалени по тях, а освен компания да намериш и нови места за това;

● Да пробваш нещо ново – идеята ни е да не се ограничаваме само в една дейност, ами да изпробваме различните възможности, които планината ни дава да бъдем активни и туко виж си намериш ново занимание или хоби ☺

● Ако вече знаеш какво искаш, но не знаеш как – да почерпиш опит от хора с повече практика от теб или ако вече си опитен да споделиш знанията и уменията си другите, така че да им помогнеш да се развиват;

● Да участваш в практически обучения, презентации и тренировки организирани от дружествито. Ще се постараем повечето от тях да са безплатни за членовете ни, а ако за някои все пак има някаква такса тя да е преференциална;

● Някой друг да се погрижи предварително за организацията – къде, как, с какво и т.н., все тривиалните, но необходими въпроси, когато ще се ходи някъде;

● Да ползваш наличния клубен инвентар и оборудване;

● Да се включваш в доброволческите ни инициативи и така да допринесеш средата ни да стане едно по – хубаво и добро място;

● Право на глас в общото събрание на ТД „Боерица”, както и да избираш и да бъдеш избиран в ръководните органи на дружеството;

Информация за плащане на членски внос:


IBAN: BG82 UNCR 7000 1523 5000 91
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БОЕРИЦА (СТД БОЕРИЦА)
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Бизнес Парк, София
Основани е за плащане: Вашето име, членски внос за 20... г.