fbpx

Планинска застраховка ​

Планинска застраховка

До всички членове на ТД Боерица,

За да активирате своята планинска застраховка от опеределена дата е необходимо да се обадите на затрахователната компания на телефон 028055332. 
Да се представите със своите три имена, както и да упомененте, че сте член на ТД Боерица.

* Планинска застраховка може да бъде активирана само от хора, заплатили членският си внос за 2020 година.

*
 Ако все още не сте заплатили своя членски внос, може да заповядате на следващите  дружествени сбирки или да пишите на tb.boeritsa@gmail.com за допълнителни инструкции.

Какво включва членският внос и какви привилегии получавате като член на ТД Боерица, може да научите на https://www.boeritsa.bg/join-us/

Ако Ви харесва това, което правим и желаете да бъдете част от нашите инициативи или събития, следвайте ни и във фейсбук:
https://www.facebook.com/TDBoerica/

https://www.facebook.com/groups/TDBoeritsa/
https://www.facebook.com/TDBoerica2/