fbpx

Протокол ОС 2019 г.

На 10.01.2019г. се проведе Общо събрание на ТД „ Боерица“ по предварително обявен дневен ред. 

Членовете на дружеството взеха следните решения:

1.  Промяна на устава на ТД „Боерица“. Новия устав (вписан в търговския регистър) може да видите тук (линк).

2.  Промени в състава на Управителния съвет, както следва:

 • Димо Христов – Председател на ТД „ Боерица“
 • Християн Андреев – Заместник-председател на ТД „ Боерица“
 • Христо Царев – Секретар на ТД „ Боерица“
 • Димитър Семов – член на УС на ТД „ Боерица“
 • Христина Христова – член на УС на ТД „ Боерица“

3.  Промяна на членския внос в размера на 50,00 лв на календарна година, като членския пакет включва:

 • Достъп до всички обучения, практически лекции и презентации организирани безплатно или на преференциални цени за членове на дружеството.
 • Получаване на подарък застраховка „ Планинска грижа“  към Лев Инс, която включва наземни Спасителни акции на стойност 1000 лв и хеликоптерно спасяване на стойност 10 000 лв. 
 • Членска книжка към  БТС и марка за съответна година – с която се ползват отстъпки при нощуване в хижите, стопанисвани от БТС (става след писмена молба до УС на ТД „Боерица“,  изпрате на официалния имейл на дружеството – td.boeritsa@gmail.com).
 • Ползване на  отстъпки при нашите партньори и специализирани магазини за алпийска и планинска екипировка.
 • Възможност за включване във сички мероприятия на открито, част от спортния календар на SOS Планински Спортен Клуб към ТД „ Боерица“  

4.  Беше  отчетена  дейността на дружеството и управителния съвет за 2018 г, когато ТД „ Боерица“ беше избрано за „Най-добро туристическо дружество без туристическа база” от Българския туристически съюз (линк).

5.  Беше гласуван годишен финансов отчет 2018 г и бюджет 2019г.

6.  Беше одобрен календарния план за проявите през 2019 г.;

7.  Избор на делегати за ОС на БТС:

 • Васил Николов
 • Димо Христов

Ръководството на ТД „ Боерица“ пожелава успешна и ползотворна 2019г. на всички свои членове, партньори и приятели!