fbpx

Помогни на хижа Боерица

За хората които искат да помогнат за възстановяването на хижа Боерица – ето и начин -> Помогни на хижа Боерица.

хижа Боерица

Искаме да предпазим хижата от разграбване и вандализиране, продължило над 10 години, като за целта тряба да сложим СОТ известяване, но за да работи първо трябва да имаме ток.
В момента набираме средства за ел. инсталция, която да се положи след спешния ремонт на конструкцията, който ще се проведе септември месец.

За хората незапознати с проекта ето и линк към обобщението му.