fbpx

Изграждане на лятна туристическа маркировка

На 17.06. съвместно с УАСО (Университетски аварийно-спасителен отряд) организирахме презентация на тема изграждане на лятна туристическа маркировка.

След като Християн Андреев от нашето дружество разказа какъв е процесът по организиране на една доброволческа акция, думата беше дадена на Васил Гурев от УАСО, който обясни подробно всички детайли, свързани с лентовата маркировка.

Маркировката трябва да бъде прецизна, така че спомага за по-безопасното пребиваване в планината, да бъде качествено изпълнена и да не бъде повече от необходимото, така че да не замърсява излишно планинската среда.

Освен техническите параметри като основни цветове и размери на маркировката, Васил сподели и ценни практически съвети от дългогодишния си опит.


Източник: https://bit.ly/3hku34y


Наредба за маркировката на туристическите пътища в България) (Източник: https://uaso.org/about_us/vasil-gurev/)

УАСО е организация, чиято мисия е да работи за общество, подготвено за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Те развиват екип от доброволци за спасителни действия и превенция. Васил Гурев е основател на отряда и експерт с над 40 годишен стаж по отношение на поддържането и изграждането на туристическата маркировка в България.