fbpx

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

Здравейте, драги членове на ТД Боерица,
 
От Управителния съвет имаме удоволствието да ви поканим на Общо събрание на 28.01.2020г. (вторник) от 18:00 часа в „Coffe and book“ (в сградата на висше училище по телекомуникации и пощи) на адрес гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Управителния съвет;
2. Създаване на териториални секции в дружеството и органи на териториалните
секции;
3. Представляване на сдружението пред БТС;
4. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2019 г.;
5. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2019 г.;
6. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2019 г.;
7. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2020 г;
8. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2020 г.;
9. Разни.
 
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на
разположение на членовете след запитване на официалния email: td.boeritsa@gmail.com.
Поканват се всички членове да вземат участие.
 
При липса на кворум на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.00 часа.
 
Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.
На място ще се раздават поръчаните полари срещу съответната сума. За това който иска да се сдобие с полар или вече е поръчал такъв, да дойде малко по-рано.
 
Приложена може да намерите официалната покана тук.
 
Поздрави,
УС на ТД Боерица

Ако Ви харесва това, което правим и желаете да бъдете част от нашите инициативи или събития, следвайте ни и във фейсбук:
https://www.facebook.com/TDBoerica/

https://www.facebook.com/groups/TDBoeritsa/
https://www.facebook.com/TDBoerica2/