fbpx

И други хора правят акции на Пазарището

Информация от сайта на ДПП “ Витоша“ – линк.

На 28 октомври се проведе доброволческа акция в местността Пазарището в близост до Владайска река. Участниците от SAP LABS изградиха изцяло нов дървен мост, който се намира по протежението на т. нар. Кукузелска пътека, осиновена от ТД “Боерица”. Лакирана беше една беседка, няколко пейки “Витошки” тип и два дървени моста.

От ТД „Боерица“ искрено се радваме, че и други припознават местност Пазарището, като значим туристически обект, който заслужава поддръжка и внимание.

Малко снимки:

Лакиране на беседката: